Среща с проф. Христо Пимпирев в Националното читалище

Националното читалище на слепите в България „Луи Брайл 1928“ организира среща с полярния изследовател Христо Пимпирев. Желаещите да видят и чуят на живо   известния български учен могат да го направят на 10 май 2017 г. в 15:00 ч на адрес пл. Славейков 1.