Конкурс за есе на тема "Моето отношение към физическата активност и спорта"

Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", във връзка със своя
10-годишен юбилей, обявява конкурс за есе на тема "Моето отношение към
физическата активност и спорта".

Кой може да участва?
В конкурсът могат да участват всички, без ограничение на възраст, пол,
етническа или религиозна принадлежност, без значение дали имат или
нямат увреждане.

Какви са изискванията?
Текстовете следва да са в електронен вариант, да са написани на
български език и с българска азбука.
Авторите следва да посочат своите три имена, телефонния си номер и
града, в който живеят. А ако са ученици, да посочат още училището, в
което учат и в кой клас са.

Какъв е срокът?
Всички есета следва да се изпратят до 31 юли 2017 г. на електронна
поща novinisport@gmail.com.

Жури
Журито, което ще оценява есетата е в състав:
Цветелина Абрашева, журналист в Българската национална телевизия;
Мая Красимирова, журналист в сп. "Журнал за жената";
д-р Росица Стойкова, журналист, главен експерт в дирекция „Връзки с
обществеността и протокол” на Министерството на младежта и спорта,
създател и главен редактор на disabledsportsbg.com (електронна
страница посветена на спорта за хората с увреждане).

Награди

Първа награда - еднодневна екскурзия до Солун, Гърция, предоставена от
туристическа агенция "Глобал Тур"
http://www.globaltour.bg,
както и шалче на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".

Втора награда - фланелка на федерацията.

Трета награда - чаша на федерацията.

Поощрителна награда - флаг на федерацията.

При наличие на допълнително спонсорство, възможни са и още награди.

Отличените есета ще бъдат отразени медийно, ще бъдат публикувани във
фейсбук страницата на федерация "Спорт за хора със зрителни
увреждания", както и в новинарския мейл-канал на ФСХЗУ.

 

Източник: Национален осведомителен канал за спорт за хора с увреждания