ТСО Люлин: На 5 февруари започва раздаването на бележки за ползване на придружител по Чл. 52

 

 

 

На 5 февруари 2018 г., понеделник, след 12.00 ч. ще се раздават  бележки за ползване на придружител, съгласно чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /т.нар. петолевки !

 

  Бележките ще се раздават по домовете на членовете на ТСО Люлин,  живеещи на бул. Европа 138.