Учебниците за основно образование - задължително с електронен вариант

Всички учебници от І до VII клас ще имат и електронен вариант. Тези версии на 
учебниците ще бъдат качени в специален електронен портал. Целта е да се намали 
тежестта на раниците на учениците, които да ползват в клас и дигиталните версии 
на учебниците, съобщиха от Министерството на образованието и науката.


За осъществяването на тази идея трябва да бъдат отпуснати допълнителни средства.

Същевременно дебелите печатни учебниците от I до VII клас ще се отпечатват в две 
отделни книжни тела. Това ще важи за издания с обем над 18 печатни коли. Това 
предвижда промяна в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните 
помагала. Променят се и изискванията за дебелината на кориците, както и за 
размерите на учебниците, за да станат по-леки.

За финансиране на електронните варианти допълнителните средства ще са 3% върху 
съответните нормативи за учебниците за I клас, които се използват за една учебна 
година, и 8% върху нормативите за учебниците за II – VII клас, чиято годност е 
три учебни години.

 

Източник: 
"Медиапул"