Необходимо ли е две комисии да освидетелстват хората с увреждания?

еобходимо ли е две комисии да освидетелстват хората с увреждания е въпросът, който продължава да вълнува организациите, които ги представляват, както и депутатите. Темата бе широко дискутирана по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по здравеопазване и по труд и социална политика. Оказва се, че 272 000 души, или половината от пенсионерите, получаващи инвалидни пенсии, са в работоспособна възраст. Според социалното министерство обаче работят едва 100 000 от тях. 

 

Според новата концепция, която бе внесена през есента, хората с увреждания ще се освидетелстват от две комисии – медицинска и такава, която да определи работоспособността им. Мотивите на концепцията са, че втората се подсилва чрез прехвърлянето й в НОИ. Съмненията у хората с увреждания, че реформата ще премахне правото на работещите на инвалидна пенсия обаче трябва да се изчистят, смята Хасан Адемов, председател на социалната комисия.

Лекарите от ТЕЛК и от НЕЛК ще могат да работят и на друго място 

"Трябва да стане ясно, че Конвенция 102 на Международната организация на труда относно социалната сигурност (минимални стандарти) предвижда всяка държава членка, за която този раздел на конвенцията е в сила, да осигурява обезщетение за инвалидност съгласно разпоредбите на раздела. Тоест обезщетенията за инвалидност трябва да бъдат съхранени и по никакъв начин не могат да бъдат премахнати", обясни Адемов. 

Това не е единственият спорен въпрос в новата концепция, допълва проф. Георги Михайлов от БСП: "В тази концепция не става много ясно според Организацията на хората с увреждания дали няма да се създаде възможност да се загуби инвалидната пенсия, при положение, че тези хора ще бъдат манипулирани, в хубавия смисъл на тази дума, от Комисията по експертиза на работоспособността и ще бъдат насочени към агенцията по труда. И тук се изтъква един факт, с който се спекулира в последните месеци, за обема на инвалидните пенсии. Обемът на инвалидните пенсии в България е около 8% от работоспособното население, а средният процент според Световната здравна организация е около 15-16%". 

По време на заседанието стана ясно също така, че новоотпуснатите пенсии през последната година са с почти 3 процента по-малко спрямо новоотпуснатите през 2016 г. Концепцията се предвижда да влезе в сила изцяло от 2020 година.

Източник:
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/neobhodimo-li-e-dve-komisii-da-osvidetelstvat-horata-s-uvrezhdaniia-2080400