ТО Запад: Промяна в името на Фейсбук групата

  Съобразно нововъзприетия начин за обозначаване на териториалните организации(от ТСО на ТО) бе направена и промяна в наименованието на Фейсбук групата на ТО Запад. От днес нашите членове и приятели могат да я намерят, изписвайки в социалната мрежа „ТО Запад“ вместо „Т.С.О. Запад“, какъвто беше последният адрес. Промяната в името по никакъв начин няма да се отрази на настоящите абонати на групата, които ще продължат да получават своевременна информация и чрез нея за случващото се в териториалната организация.