Близо 250 хил. българи страдат от глаукома

Според данните, актуализирани в началото на март, 3,54% от българското население или 248 354 души имат глаукома. Десетки са прегледаните при очните специалисти от ВМА в рамките на тридневна кампания за безплатни профилактични прегледи, организирана във връзка със Световната седмица за борба с глаукомата.

Информацията е представена началникът на Катедра "Очни болести, ушни, носни и гърлени болести и орална хирургия" професор Лъчезар Войнов по време на лекция пред пациенти.

 

В световен мащаб, към 2013 година 64,3 милиона души са били засегнати от болестта. Очакванията са през 2020 година техният брой да достигне 76 милиона, а през 2040 година до 111,8 милиона.

Преобладаването на първичната откритоъгълна глаукома е най-високо в Африка, а разпространението на първичната закритоъгълна глаукома - в Азия.

И още статистика, при мъжете вероятността от развитие на първична откритоъгълна глаукома в сравнение с жените е по-голяма. Подобна е тенденцията по отношение на хората, живеещи в градските райони в сравнение с хората в селските райони.

По време на лекцията професор Войнов, който е и национален консултант по очни болести, припомня максимата "Глаукомата каквото вземе, не връща" и подчерта, че единственият доказан метод за ранно диагностициране на заболяването са профилактичните прегледи.

Източник:
https://news.bg/health/blizo-250-hil-balgari-stradat-ot-glaukoma.html