Националното бюро за правна помощ стартира информационна кампания за горещия си телефон и безплатната помощ в регионалните центрове

Националното бюро за правна помощ (НБПП) стартира информационна кампания

за популяризиране на възможностите за получаване на безплатна правна помощ на

социално слаби граждани от квалифицирани адвокати. Това съобщиха от пресцентъра

на  Министерството на правосъдието. Двете форми, които са регламентирани с

промените в Закона за правната помощ, са Националният телефон за правна помощ и

Регионалните центрове към адвокатските съвети в страната.

 

Националният телефон за първична правна помощ е гореща телефонна линия, на която

всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет. Националният телефон се

администрира от Национално бюро за правна помощ, като правните съвети се

предоставят безплатно по телефон от опитни адвокати. Правна помощ можете да

получите на тел. 070018250 всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., като се

заплаща само стойността на телефонната услуга

 Регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети в страната са

създадени, за да облекчат достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими

социални групи от съответния район. Адвокатите към Регионалните центрове

предоставят безплатна правна помощ под формата на правни съвети и консултации по

граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица,

които отговарят на някое от условията по чл. 22 , ал.1 от Закона за правната

помощ или чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган,

не надвишават определения за страната размер на линията на бедност. Към момента

Регионални центрове функционират в 11 града: Благоевград, Варна, Велико Търново,

Видин, Габрово, Кърджали, Плевен, Сливен, Стара Загора, Хасково и Пазарджик.

Основната цел на предоставяните от Националното бюро за правна помощ услуги е

правната помощ да се доближи максимално до гражданите, като улесни техния достъп

до адвокат и ускори решаването на правния проблем.

Информационният клип е публикуван на сайта на Министерството на правосъдието:

https://youtu.be/w3xW5eKfRcg.

 

 

Източник:

Агенция „Фокус“