ПТС по света: Tactile Low Vision Timer, Black with White Numbers

Квадратна черна кутия която може да стои хоризонтално или вертикално изправена. Разграфена е като часовник с обозначения на минутите през пет минути – 5, 10,15 мин.  Числата са големи бели на цвят и се открояват добре на черния фон. Посочващата стрелка е също бяла и удебелена, лесна за ориентиране при докосване.

  Цена в сайта http://www.lssproducts.com - 16.95 долара

 

 

Материала подготви:

Александър Велков