Входът в музеите ще бъде безплатен за придружителите на хора в неравностойно положение

Придружителите на хора в неравностойно положение няма да заплащат входни билети в музеите. Това се предвижда в промяна в Закона за културното наследство (ЗКН), който беше одобрен от Министерския съвет.

В документа е планирано и заседанията на специализираните експертни съвети към Министерството на културата да се излъчват онлайн в реално време чрез сайта на институцията. Чрез законопроекта се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

 

Предлага се промяна, свързана с археологическите проучвания. С нея се предвижда, че на вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2 от ЗКН подлежат и лицата, които към влизане в сила на посоченото изменение на закона - 26.02.2016 г., са получавали разрешения за теренни археологически проучвания, но не отговарят на изискванията на чл. 150, ал. 1 от ЗКН. По отношение на тези лица се облекчават условия, като за получаване на разрешение и за вписване в регистъра ще бъдат изисквани 10 години професионален опит като археолог, който ще бъде доказван освен с документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит, и с 10 издадени разрешения за теренни археологически проучвания.

Източник:
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/06/27/3207526_vhodut_v_muzeite_shte_bude_bezplaten_za_pridrujitelite/