Проект ще помага за пълноценното вписване на незрящите хора в обществото

Проект ще помага на незрящи хора да се впишат адекватно и равнопоставено в обществото ни. Той се казва „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение“, като целта му е да а да създаде „възможности за пълноценен и удовлетворяващ социален, професионален и културен живот“.

Предстои и създаване на център за работа с деца и лица с увредено зрение, който ще се помещава в столичното специализирано училище Луи Брайл. Центърът ще заработи от началото на 2019.

Източник:
https://www.tvevropa.com/2018/07/proekt-shte-pomaga-za-palnotsennoto-vpisvane-na-nezryashtite-hora-v-obshtestvoto/