Мобилен оператор е глобен за дискриминация на хора с увреждания

Мобилен оператор е отказал да сключи договор с упълномощен представител на лице

с увреждания и Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ е преценила отказа

като дискриминационен. Решението на КЗД е потвърдено от две съдебни инстанции и

е влязло в сила, съобщава сайтът news.lex.bg.

Жалбоподателката е жена, която е претърпяла инсулт и операция на става, но

изискването на мобилния оператор "Теленор" е било сключването на договора да

става лично, което е попречило на жената да ползва услугата, тъй като не е могла

да отиде до офиса. Нотариус я уверил, че няма да има проблем друго лице да я

представлява с нотариално завереното пълномощно.

В жалбата си жената посочва, че

въведеното изискване за лично сключване на договор поставя в неблагоприятно

положение лица с увреждане и противоречи на законодателството.

какви условия да встъпват в договорни отношения и политиката им не била насочена

към хората с увреждания, а жената е трябвало да обясни за деликатното си

положение.

Комисията е наложила глоба 2500 лв. на "Теленор" и е предписала да преустанови

практиката си да изисква лично сключване на договори с физически лица и е

препоръчала да промени общите си условия.

 

Източник:
"Дневник