Уникално: „Българският Брайл“ ще помага на хора със зрителни и слухови увреждания

Разработката на инж.Койчо Митев вече е заинтригувала британска компания, той мечтае да я реализира у нас

Инженер от Русе създаде система за четене и писане на хора с увреждания. Изобретението му може да се ползва на всички езици и е наречено „Българският Брайл“. Авторът Койчо Митев определя разработката си като социален проект и търси производители на устройството си. Според патентното ведомство у нас системата няма аналог в света.

 

На пръв поглед идеята е проста и стъпва на два основни фактора – че всички хора имат по десет пръста на ръцете си и че буквите на всички азбуки в света са двуцифрени на брой. Потребителят трябва да запомни кой пръст на кое число отговаря – от 0 до 9, след което да научи буквите от съответната азбука със съответните им номера. Например в българската азбука буквите ще бъдат с номера от 01 до 30.

Разпознаването на всяка буква ще става чрез автоматично повдигане на пръстите от десетте клавиша на устройството. При писане същите тези бутони се натискат по логиката, по която става четенето. Изобретението ще бъде полезно и на хората с говорни и слухови увреждания. „За тях може да бъде инсталирана програма, която да разпознава думите, да ги обръща в букви, а, софтуерът да обръща буквите в цифри и цифрите да бъдат тези, по която логика ще се повдигат пръстите на ръцете“, обяснява инж.Митев.

Възможностите на системата обхващат всички езици, заедно с пунктуационните знаци. „Най-дългата азбука в света е кхмерското писмо, което съдържа 74 знака. Ще запазим поредицата от 01 до 74, в която да се вместят абсолютно всички езици, и от 75 до 99 даваме възможност с двуцифрени кодове да бъдат изобразени всички знаци за пунктуация. Те ще бъдат международен стандарт, еднакъв за всички езици“, казва още авторът на разработката.

Към изобретението на русенеца вече има проявен интерес от Великобритания, но Койчо Митев се надява системата му да намери подкрепа в родината му. Още повече, че иска да дари безвъзмездно разработката си и да даде алтернатива – извън брайловото писмо и извън жестомимичния език , на хората с увреждания да получат още една възможност да комуникират с останалия свят и помежду си.

Източник:
https://www.rusemedia.com/