Покана до всички живеещи в София брайлови читатели и почитатели на споделеното четене

 

от настоятелството на Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“

 

По повод 210-годишнината от рождението на Луи Брайл читалището организира форум „Голямото брайлово четене“, който ще се проведе през октомври и ноември тази година на няколко места в страната - София, Пловдив, Габрово, Варна, както и в двете специализирани училища.

Имаме удоволствието да поканим всички Ви да вземете участие в софийския тур, който ще се състои на 21.10.2019 г., понеделник, от 11.00 ч. в Столичната библиотека. Идеята е всеки участник да прочете на брайл пред публика откъс от свой любим текст в рамките на 3-4 минути, било поезия или проза, от книга или списание. Мероприятието не е със състезателен характер, важно е участието. Целта е да окажем почит към Луи Брайл, да популяризираме създаденото от него писмо сред зрящите и да съпреживеем заедно литературата чрез четенето на брайл. За намиране на нужните Ви текстове можете да се обърнете към брайловата библиотека с молба за съдействие.  След форума всички са поканени на обяд.

Молим, заявете своето участие до 16.10.2019 г. включително при Наташа Велкова и Ралица Янкова в брайловата библиотека на телефон 02-988-32-69. За нас ще бъде чест да се докоснем до Вашия литературен свят, очакваме Ви!

Настоятелството на НЧС „Луи Брайл 1928“

 

Забележка: молим участниците в „Голямото брайлово четене“ да бъдат на мястото на събитието 15 минути преди началото, като носят със себе си текстовете, с които ще се представят.