Хранителна банка - 30 октомври 2019 г.

 

На 30 октомври 2019 г., сряда, от 11.00 ч. до 15.00 ч. в Клуба на РО

София в бл. 1 от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138

Хранителна банка при ССБ/РО София ще предоставя на включените в

основния списък съюзни членове от РО София хранителен пакет доставен

като дарение, чрез Българска хранителна банка.