Покана за отчетно-изборно събрание на НЧС "Луи Брайл 1928" - 12.12.2020

 

Настоятелството на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” насрочва редовно отчетно-изборно събрание на 12 декември 2019г. от 12 часа в салона на читалище „Славянска беседа”, ул.Раковска”127, гр.София при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на настоятелството 

2. Приемане на финансов отчет за 2019г., основни насоки за дейността , както и основни насоки за 2020г.

3. Отчетен доклад на проверителната комисия

4. Допълнение към чл.6, т.4 на читалищния устав

5. Избор на ръководни органи – настоятелство, председател и проверителна комисиПОКАНА

Настоятелството на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” насрочва редовно отчетно-изборно събрание на 12 декември 2019г. от 12 часа в салона на читалище „Славянска беседа”, ул.Раковска”127, гр.София при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на настоятелството - Прочети доклада за 2019 г. от тук

2. Приемане на финансов отчет за 2019г., основни насоки за дейността , както и основни насоки за 2020г.

3. Отчетен доклад на проверителната комисия

4. Допълнение към чл.6, т.4 на читалищния устав

5. Избор на ръководни органи – настоятелство, председател и проверителна комиси

 

Източник:

https://nllb.bg