Опипване из интернет: Как незрящи петербургци усвояват програмиране

Класически пример за това как от лимона можеш да си направиш лимонада, а
от препятствието - трамплин. Незрящите петербургци учат онлайн английски
и програмиране. Всичко започнало с разочарованието при опита за ползване
на портала "Госуслуг".

Къде е този бутон?
Светът е устроен за зрящите. Председателят на Регионалното управление на
Всеросийското общество на слепите(ВОС) Алексей Колосов, засмивайки се
прилага пример. Той обича шахмата. Знаете как протича разбора на
партиите в Youtube. Никакви е2-е4, Колосов чува само: "Придвижваме тази
фигура на онова поле." Коя фигура, на какво поле?
Според държавния план "Информационно общество" до 2020 . 85% от
населението трябва да се ползва без затруднения от електронните услуги,
разработени от властите. Длъжностните лица се стараят, за незрящи и
слабовиждащи беше създадена версия на портала с електронни услуги: той е
достъпен чрез натискане на определен бутон на екрана. Незрящите се
уморяват, търсейки този бутон.
Многофункционалните центрове(МФЦ) също демонстрират старание. Ако
посетителите имат проблем с придвижването, сътрудникът ги посреща и ги
придружава до съответното гише. Но тъй като клиентът не вижда,
информацията от документите му се прочита на глас: паспортни данни,
данъци, глоби и т. н. всякаква конфиденциална информация.
Петербургската библиотека за слепи и слабовиждащи проведе анкета:
"Достъпни ли са МФЦ И държавните услуги за незрящи?".
"Не разбирах какво е предназначението на МФЦ", констатира Нина
Балан(председател на едно от подразделенията на ВОС) - отидох веднъж,
върнаха ме, после и втори път - също. На третия път сядам, представям
документите и чакам да ме заговорят. Тишина. Внезапно се чува глас:
"Е, така ли ще мълчим". Не съм видяла, че служителката е готова да
започне разговора."
"За нас такива услуги са изключително необходими - за да подадеш
заявка за помощни средства се налага да попълниш вкъщи различни
документи" коментира Саня Баталова. В библиотеката тя отговаря за
информационните технологии. Разказва това, въпреки че е зряща и не само
от солидарност с посетителите. За виждащите електронните услуги също се
оказали не дотам понятни. "Първият ми опит да се регистрирам в портала
завърши с абсолютно фиаско". В регионалната ВОС организирали
среща с ръководството на МФЦ(които веднага откликнали) и с портала
Госуслуг. Започнало взаимоизгодно сътрудничество: специалистите
разясняват принципите на работа на многофункционалните центрове и
портала, а незрящите подсказват къде трябва да се работи за подобряване
на достъпността. Разказват, че понякога програмистите в Госуслуг си
слагат превръзка на очите, за да усетят спецификата при ползване на
сайта от такъв тип потребители.

Английски, JAVA и обслужване в държавни служби

в


Впоследствие ВОС и библиотеката решили да изяснят: желаят ли хората
да получават допълнително образование чрез онлайн курсове? Ползват ли
компютри? "Светът се променя и дори зрящите не могат да си намерят
работа ако не се съобразяват с това", коментират в библиотеката.
Отговорите показали, че желание за обучения има - сред предпочитаните
специалности са английски, информационни технологии, право, психология,
медицина. Готови са да се занимават и онлайн - По-голямата част ползват
компютър повече или по малко уверено.


Така през 2018 г. възниква проектът "Достъпно онлайн образование за
хора с нарушено зрение". Спечелили Президентски гранд и разработили
платформа, адаптирана за потребностите на незрящи и слабовиждащи.
Достъпът до нея е отворен - http://blind-study.ru/.
Регионалната ВОС работи по проекта съвместно с библиотеката за слепи,
консултира ли се с Руския държавен педагогически университет "Херцен",
черпили от чуждестранен опит.
В момента на платформата са качени четири курса. Два от тях са
уникални - такива няма в нито една обучителна програма:
1. Как да се ползват Държавните електронни услуги и МФЦ
2. Как да бъдат получавани тези услуги, непосредствено чрез портала
"Госуслуг"
Курсовете са разработени от сътрудници в МФЦ и
Информационно-аналитическия център на Санкт Петербург. Всички материали
са налични в текстов вид, със специален шрифт, както и в аудиовариант,
за да бъде полезен и на зрящите, които възприемат по лесно информацията
чрез слушане.
Всеки от двата курса продължава три седмици. Между май и юли били
включени 40 човека, от които успешно завършилите са повече от 20. Това е
впечатляващо. По световна статистика, в онлайн курсовете до края
достигат около 10% от записалите се. Програмата се състояла от
самостоятелни онлайн занятия и срещи с преподавател веднъж седмично.
Нина Балан също се включва в двата курса:

"Започнахме с терминологията. Когато ни обясниха кое какво е езика на
чиновниците не се оказа толкова кошмарен. Вече разбирам за какво
конкретно отговаря всеки държавен отдел, къде и по какви въпроси да се
обръщам."
И двата курса Нина Балан взела с максимален бал 100. Усвоявайки
начина, по който работят услугите междувременно си изяснила и че има
неплатен данък. "А аз не знаех. Не получих уведомление за данъка и само
на портала "Госуслуг" открих, че ми се начислява лихва."
Другите два курса са с по-обичаен характер - "основи в програмирането
на език Java" и елементарен английски. С разработката на курса по Java
се заема младият програмист Виталий Кустов, който няма зрителни
затруднения. Вече бил преподавал безплатно на незрящи основни IT умения
и спецификата не му била непозната. Курсът по английски написала Наталия
Шанявская: незряща със сериозен опит - подготвяла групи от незрящи и
слабовиждащи за изпита за сертификат на Кембридж.
На английски и програмиране записвали само по пет човека, така че се
получило почти индивидуално обучение. Учениците били от подрастващи в
горните класове до пенсионери - и слепи и слабовиждащи.

Тези курсове продължават седем седмици. В първия курс от десет човека
до края стигнали трима, а във втория - четирима.
Библиотеката за слепи и регионалния ВОС не са лицензирани да
извършват образователна дейност. "Ние не предлагаме професионално
образование, а самообразование", обясняват авторите на проекта. Задачата
е да се създаде среда и да се покаже на преподаватели и разработчици и
администратори на вече съществуващи образователни платформи, че един
онлайн курс може да бъде адаптиран съобразно потребностите на хората с
нарушено зрение. Има университети, които в момента представят свои
курсове на платформата "Открито образование" и тези курсове биха могли
да се адаптират за незрящи и слабовиждащи. И да разширят своята задочна
студентска аудитория.


Помогнете да го направим без помощ

Както е известно в метрото вече има услуга "придружаване". Скорошен
случай: незрящият искал да ползва подземната железница. Ориентирал се
напълно, услоявайки маршрути в продължение на месеци. Но сътрудниците в
метрото го помолили да почака: "Сега ще извикаме придружителя", "Но аз
знам къде отивам", "Не, тук е опасен обект. Почакайте!". Чакал 30
минути, тъй като било необходимо да заяви услугата по-рано. При това
системата е мислена така, че незрящ да може да се ориентира
самостоятелно. Уредба за гласово оповестяване, тактилни лини.
Този случай ръководителят на регионалната ВОС използва като метафора.
Хората се опитват да помогнат, но не винаги им се получава както трябва.
Така стоят нещата и при създаването на сайтове, те трябва да са
достъпни и за незрящи и за слабовиждащи. Но половината от съдържанието
на основната руска търсачка не е читаемо, разказва Колосов. В руските
социални мрежи положението е същото.
Мобилното приложение за поръчка на такси практически не е достъпно за
незрящи.
"Ситуацията, разбира се се променя, но засега твърде бавно",
констатира Колосов.
Междувременно платформата blind-study.ru е замислена така, че
образователният маршруд може да се обхожда самостоятелно - без помощта
на придружител.


Материалът е публикуван във вестник «Санкт-Петербургские ведомости» №
149 (6502) от 14.08.2019 под заглавие «За госуслугами на ощупь».Превод:
Александър Велков

Дата на публикация:
14.08.2019

Източник:
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/internet-na-oshchup-kak-nezryachie-peterburzhtsy-osvaivayut-programmirovanie/