Приложение за навигация преодолява бариерите пред незрящите в Канада

Приложението AccessiBuild, разработено от Марк рейнард и Джеф Годфри
представлява навигационна система за движение във вътрешността на
помещения, насочена към хора със зрителни проблеми. Джеф Годфри дава
най-доброто от себе си, за да бъдат премахнати бариерите.

След като Bill C-81(Закон, свързан с достъпността на хората с
увреждания в Канада) бил приет през юни 2018, Годфри започнал да обръща
по-сериозно внимание на изграждане на модели за достъпни обществени
сгради. Осъзнал, че има възможност да създаде нещо, чрез използването на
постоянно развиващ се модел, съсредоточавайки се върху съществуващите
навигационни системи.
"Видях вариант да внесем обновления в съществуващата информация и
технологии, по начин по който да постигнем значимо социално
въздействие", споделя Готфри.
Работейки с подизпълнителя SRP Building Products Годфри и партньорът
му Марк рейнар, през 2019 започнали да развиват навигационна система за
вътрешни пространства AccessiBuild, насочена към хора със зрителни
затруднения.
Екипът използва софтуер за архитектура за да създаде детайлни карти
на физически пространства. Картите били качени на платформата и
направени достъпни за сваляне. Всеки, свалил приложението има достъп и
до плановете.
Макар че за момента разработчиците са съсредоточили усилията си върху
групата на незрящите, всеки може да ползва системата. Надяват се в
бъдеще да адаптират софтуер и за други групи, като движещите се на
инвалидни колички или владеещите други езици.
Измерването на разстоянието и местоположението може да бъде
съобразено така, че да удовлетворява нуждите на потребителите. Например
приложението може да съобщи на потребителя колко крачки му остават до
следващата врата и накъде би трябвало да се ориентира - вляво или вдясно.
Ще ви хареса и това, че компанията е разработила интелигентно
устройство, удобно за употреба в движение от незрящи.
С помощта на LiDAR(технология за дистанционно получаване на
информация за отдалечени обекти.
Това се постига чрез сензори – активни оптични системи, използващи за
целта лазери и камери, и явленията на отражение на светлината и нейната
дисперсия в прозрачна и полупрозрачна среда. - бел. на прев.) компанията
създава 3D модели на пространства, като точността е до 3 милиметра.
Крайният продукт е опростено приложение, чрез което ориентацията във
вътрешните пространства значително се улеснява.
AccessiBuild е продукт, свободен за ползване, сградите ще плащат
първоначална такса за да бъдат включени техните планове. Компанията
работи с множество организации и местни потребители, чрез които
платформата се тества.
Брайън Байбаут, председател на Общинския съгласувателен комитет по
достъпност в Норт бей се изявява като основен тестер, чрез ценната си
обратна връзка и предписания през времето на процеса на разработване.
Виктория Франсис, работеща към програмата за достъпни технологии на
фондацията CNIB(Съдбъри) също е част от отбора.
"Като зрящ човек не мога да си представя трудностите, които имат",
разказва Годфри Налага се да правим корекции, но обратната връзка е
много позитивна и окуражаваща.
Компанията е отворила приложението за тестване от IT специалистите на
Съвета за незрящи в Канада.
Софтуерът ще бъде пуснат на пазара на 10 януари 2020 за 176 споделени
офиса в сградата Лейкшор. Това ще е първата достъпна чрез платформата
сграда. В това търговско пространство има множество услуги и то е
привлекателно за общността. "Така че", твърди Годфри "е страхотно място
за развитие на такъв тип софтуер."


Превод:
Александър Велков

Дата на публикация:
10 януари 2020

Източник:
https://coolblindtech.com/accessibuild-indoor-navigation-app-launches-for-people-with-vision-loss/