Коя от изброените услуги, предоставяни от ССБ смятате за най-полезна?

Предоставяне на помощи под формата на хранителни продукти - 0%
Предлагане на билети за театър на по-ниски цени - 0%
Издания на брайл, плоско-печатен шрифт и аудиокниги - 0%
Организиране на екскурзии, състезания, концерти, тържества - 16.7%
Продажба и безвъзмездно предоставяне на помощни технически средства - 50%
Предоставяне на възможности за почивка в базите в Шипково и Обзор - 25%
Поддръжка на клубни помещения - 8.3%

Общо гласували: 12