РО София създава нова Facebook група с цел да подкрепи повече свои членове в трудната ситуация

 

  Предназначението на новата група е да допълни до момента съществуващите информационни канали, използвани от РО София. Съобразно нуждите на членовете си председателите на отделните териториални организации избират подходящи начини за комуникация. РО София осведомява незрящите за своите дейности и услуги чрез сайта www.ssb-sofia.org, Facebook групи на териториални организации, e-mail съобщения, Viber-група, разговори по телефон и общуване лице в лице. За съжаление последният тип комуникация е ограничен по разбираеми причини. Това ни мотивира, в един наистина тежък период, да се постараем да обхванем още по-голям брой зрително затруднени, които при необходимост да се обърнат към Съюза на слепите в България.

     Каним Ви да се присъедините към групата "Регионална организация към ССБ - София" на адрес:

https://m.facebook.com/groups/604233276839550/?ref=group_browse