Каква сума бихте могли да отделите за закупуване на мобилен телефон?

До 100 лв. - 0%
Между 100 и 200 лв. - 0%
Между 200 и 500 лв. - 0%
Между 500 и 1000 лв. - 60%
Над 1000 лв. - 40%

Общо гласували: 5