Другата седмица предстои ремонт на тротоара пред Клуба на ул. Цар Симеон

 

  Очаква се ремонтът да започне в понеделник и тротоарната част пред Клуба да бъде завършена до 12 юни. Въпреки това, молбата ни към членовете на организацията, придвижващи се с бял бастун или са със силно намалено зрение е да се информират по телефона за протичането на ремонта и да се обръщат към служители на ССБ, които да им съдействат при посещението на Клуба.