Полагали ли сте доброволен труд за близка до Вас инициатива или кауза?

Да - 100%
Не - 0%

Общо гласували: 9