Тактилни индикатори помагат на незрящи да се ориентират на обществени места

Тактилните индикатори на наземната повърхност (Tactile Ground Surface Indicators - TGSI) са инструменти, предназначени да помагат на зрително затруднените за безопасното им и лесно придвижване в обществените пространства. Чрез TGSI пешеходците привикват с определен шаблон. Това им позволява да се движат с лекота по обособения маршрут.    TGSI се използват най-вече в райони, които определяме като „опасни“, като фериботни терминали и пристанища, жп гари, автобусни спирки, железопътни спирки и депа. Всяко едно от тях може да предложи предизвикателства на незрящите пешеходци. Места като бордюри, стълбища, ръбове на перони обикновено са трудни за идентифициране. Допълнителен утежняващ  фактор, представляващ причина за опасни ситуации, са шума и множеството хора наоколо. Ако човека с увредено зрение направи грешка при определяне на посоката може да се нарани или дори да се случи нещо по-лошо. 

 

  Приноса на TGSI за подпомагането на хората със зрителни увреждания за по безопасното, ефективното и увереното  им придвижване се изразява в създаването на ориентири, предупреждаващи за всяка потенциална опасност или препятствие по пътя им. Добър пример са светещите наземни указатели за лица с остатъчно зрение. Но и тактилните индикатори, позволяващи ориентация посредством усет при стъпването върху тях.  

Видове тактилни индикатори: 

Тактилните индикатори са два вида - насочващи и предупредителни. TGSI са изработени от неръждаема стомана, пластмаса или имат керамични покрития. Целта им е да играят роля на дискретна система за насочване. Изработват се в подходящ за конкретната среда формат. 

  Насочващи тактилни индикатори: 

Използват се за насочване на пешеходци с увредено зрение към безопасен маршрут. Представляват дълги правоъгълни ленти, положени върху  настилката. Тези насочващи тактили се монтират редовно в зоните на обществения транспорт и където се налага да се пресичат улици. 

Предупредителни тактилни указатели 

  Предупредителните тактили са знак за непосредствено близка промяна в средата. Използват се за подсказка за близост на Стълби, стъпала, ескалатори, пристанища, жп. линии и рампи.

Инсталации в Австралия

Австралийските разпоредби изискват търговските сгради да спазват стандартите AS1428.4 за достъп на лица с увреждания. Novaproducts Global инсталира само първокласни продукти от гамата TacAlert, която включва тактили, предназначени за ползване както в интериорни, така и в екстериорни пространства.

  Novaproducts е реализирала над 1000 проекта, свързани с инсталиране на тактилни индикатори в цяла Австралия. Тези тактили са проектирани да осигурят оптимална безопасност, като същевременно са в унисон с всички изисквания на строителния кодекс. Идеална както за интериорни, така и за екстериорни приложения, гамата TacAlert е много подходяща за нови и съществуващи конструкции. ПВЦ плочките TacAlert предлагат алтернативен вариант за осигуряване на безопасност за хората с увредено зрение. Тези надеждно инсталирани тактили са проектирани с наклонен ръб, така че да възпрепятстват препъвания и падания.    

Тактилите TacAlert се предлагат в различни цветове, за да отговарят естетически на зоната, в която са монтирани. 

Проблеми с TGSI

Тактилните повърхности помагат на хората с увредено зрение да се придвижват безопасно, което допринася за повишаване стандарта им на живот. Има обаче няколко проблема, които могат да възникнат при TGSI. Неравномерността на тактилните повърхности може да се окаже проблематична за хора с мускулно-скелетни заболявания или с дефицит на стъпалото или долните крайници. Неправилно разположените блокове могат да се превърнат в предпоставка за неприятни произшествия. Предупредителните блокове, поставени твърде далеч или твърде близо до препятствията, без да указват началото или края на стълбище или неправилното поставяне на тези блокове преди пешеходни пътеки или врати, могат да костват препъвания или падания.  

  На някои места в Австралия наблюдаваме неправилно поставяне на тактили - на входове на врати или на пешеходни пътеки. Тактилните наземни индикатори са допре работещо допълнение към действащите процедури за осигуряване на безопасност на хората с увреждания. Това важи само в случаите, когато блоковете са монтирани според всички изисквания - в противен случай те се превръщат в допълнителен фактор за възникване на опасни ситуации.  

3 фактора, които трябва да се имат предвид при избора на тактилни наземни индикатори: 

1. Тактилите трябва да подпомагат безопасното движение на хора с увредено зрение.

2. Инсталациите трябва да бъдат лесно откриваеми и разпознаваеми от хора с увредено зрение.

3. Инсталациите са замислени така, че да са съобразени със специфичният начин на придвижване на възрастните хора и на хората на инвалидни колички. 

Значение на TGSI

  За да може всеки, който желае да се придвижва лесно или осъществява правото си на труд, по цял свят ежедневно се извършват различни подобрения. Тъй като тези наглед простички неща (придвижването и работата) са проблематични за хората с увреждания, наземните тактилни индикатори се явяват ключов фактор за постигането им. 

    TSGI - това са именно безопасни предпазни и насочващи ориентири за хората с увредено зрение. Въпреки това, все пак е важно те да не възпрепятстват придвижването на лица с други увреждания.

  Едно от решенията е да се изграждат различни циркулационни линии (lines of circulation)  или казано по друг начин отделни маршрути за хора с увредено зрение и ползватели на инвалидни колички. Така наземните тактилни индикатори могат да бъдат инсталирани с по-голяма честота пред стълбищни площадки и в по-малка - около рампите за инвалидни колички. TGSI са създадени, за да съдействат на хората с увредено зрение да определят позицията си, предупреждаване за потенциално опасни места в близост, както и за насочване при следване на желаната посока. 

При това положение TGSI трябва да бъдат инсталирани в безопасни зони и по последователен начин, който ще помогне за лесното им разпознаване посредством контакт с краката. В Австралия такива блокове са монтирани върху жп. перони, преди препятствия във външната градска среда, магистрали, както и на автобусни спирки и летища. Когато се използват правилно, TGSI могат да бъдат от голяма помощ за хората със зрителни увреждания. 

 

Превод:
Александър Велков
Дата на публикация:
25 март 2021 г.
Източник:
https://www.architectureanddesign.com.au/suppliers/novaproducts-global/tactile-indicators-helping-the-visually-impaired