Смяната за членовете на РО София за почивка в Шипковски минерални бани ще бъде от 3 до 8 август, 2022 г.

Във връзка с постъпили запитвания от членове на РО София за почивка в Шипковски минерални бани, ви информираме за следното:

1. Смяната за членове на РО София е от 03.08 сряда до 09.08 включително. Една смяна включва 7 нощувки. Не се допуска намаляване броя на нощувките. Освобождаването
на стаите в деня на заминаването се извършва до 09.00 ч.
2. С цел осигуряване на достъпа на членове на ССБ до социалната услуга - балнеолечение и рехабилитация, съгласно чл.76 от ЗХУ след договорка с управителя
на почивната база, плащането за групи организирани от РО може да бъде извършено както следва:
а) на два транша по 50%
б) на 100% след получаване на сумата от Дирекция социално подпомагане.
В този случай почиващият подписва Записна заповед в полза на председателя на РО София, който е гарант пред управителя на базата, с която се задължава да
осигури изплащането на съответната сума в упоменатия срок.
3. Хората с друг вид увреждания при настаняване заплащат 100% от ползваните услуги.
Цени за 2022 г. на човек на ден:
1. Пакетна цена – 45.00 лв.
2. Балнеолечебни и рехабилитационни услуги – 40.00 лв., които включват един от трите вида процедури:
А) електропроцедури - 10 броя или
Б) спокойни вани - 6 броя или
В) хидромасажни вани - 3 броя
Комбинацията от ползвани процедури се определя по предписания на лекаря към медицинския център.
Забележка: Допълнителни и друг вид балнеоуслуги се заплащат по ценоразпис.
Деца до 5.99 годишна възраст ползващи легло на родител – безплатно настаняване / нощувка /, при заявка на храна- 14.00лв.
Дете от 6 до 11.99 годишна възраст на редовно легло в стая-нощувка 18.00лв, храна-18.00лв.
Дете над 12 г.възраст - по цени за възрастни.
За записване: Катерина Любенова- 02/ 803 35 43.