Актуализирани преференциални цени за почивните бази за членовете на ССБ, 2022 г.

На вниманието на всички, които ще почиват в съюзните бази!
Управителният съвет на ССБ актуализира цените за преференциални  клиенти, които ще се възползват от услугите на  ПС»Релакс»-Шипковски минерални бани, хотел
«Поп Харитон», гр.Дряново и хотел»Хоризонт», гр.Обзор. Отчетена е инфлацията за първото тримесечие на текущата година, прогнозният ръст на цените на основните
хранителни продукти и енергоносители и промяната в минималната работна заплата
От 01.04.2022 г. цената за пълен храноден е 50 лв.