Услугата "Ръка за ръка" се възобновява от 01.05.2022 г. при нови условия

Предлагаме на Вашето внимание възможност отново да ползвате услугата „Ръка за ръка”, чрез която ще можете с помощта на придружител да пазарувате, да посетите
институция, да попълните документи, да посетите лекар и т.н., тоест това, което Ви е нужно и нямате възможност да направите сами.
Информираме Ви за нови условия и възможности в инициативата „Ръка за ръка“, която стартира от 01.05.2022 г.!
Да припомним накратко:
• Какво представлява?
 Всеки незрящ човек в гр. София, който членува в ССБ, може да се обади на телефон 0893 007 896 и да заяви логистична помощ. Тя може да се изразява в доставка
на продукти, лекарства, в съпровождане до магазин, държавна или общинска администрация или друг важен обект, придружаване до лекарски кабинет, както и
помощ при избор на дрехи и други стоки от първа необходимост.
• Как работи?
Предлагаме телефонен номер 0893 007 896, чрез който хората могат да правят своите заявки поне един ден предварително. Приемането на поръчките се осъществява
от незрящите колеги даващи дежурства, които са част от екипа на ресторант Тенебрис.
• Кой ще дойде?
В уречения ден и час доброволец ще бъде изпратен на адрес за да извърши услугата. Доброволците ни са преминали обучение за работа с незрящи. Всички те
са хора с изключително висок морал и принципи. Гарантираме ви, че ще се отнасят към вас с внимание и разбиране.
• Кой може да използва услугата?
Услугата може да се използва от всеки член на ССБ, намиращ се на територията на гр. София, като най-малко един ден предварително заяви каква услуга му
е необходима на посочения телефонен номер.
• Цена на услугата?
 За да могат потребителите да очакват и изискват качество на предоставената им услуга, сме поставили дарителска такса 5 лева на час. Така искаме да изразим
нашата нагласа, че това не е подаяние или наше задължение, а услуга в която и двете страни са ценени.
  Ако имате въпроси или желаете да се възползвате от предлаганите услуги, можете да се обадите на тел.:
0893-007-896.