Предложения за театрални постановки от Сатиричен театър "Алеко Константинов" за май, 2022 г.

Публикуваме постъпилите предложения за театрални постановки от Сатиричния театър за месец май, 2022 г.
16 май "КОЙ КОГО" - 19:30 ч., Камерна зала
Цена: 6 лв.
Линк към описание на постановката
http://artvibe.bg/productions/3241
18 май "ВСИЧКИ ОСВЕН МЕН", 19: 30 ч., Голям салон
Цена: 6 лв.
Линк към описание на постановката
http://artvibe.bg/productions/3180
25 май Провинциални анекдоти - 19:30 ч., Голям салон
Цена: 6 лв.
Линк към описание на постановката
http://artvibe.bg/productions/3006
27 май "Всички обичат Гари", 19:30 ч., Голям салон
Цена: 6 лв.
Линк към описание на постановката
http://artvibe.bg/productions/3317/description
Ето и редът:
За да получите билети, можете да дадете заявка при Катерина Любенова в работно време на тел.:
02/80 33 543
Срокът за заявките ще бъде до понеделник, 16 май, 10:00 ч. Оторизирано лице от РО ще отиде еднократно до театъра в същия ден, за да заплати билетите за
всички постановки.
Не е нужно да идвате предварително да носите пари. При получаването на билетите ще внесете сумите.