Проведено кулинарно състезание, част от календара с мероприятия на РО София за 2022 г.

На 19.10.2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ул.“Цар Симеон“ 110 се проведе кулинарно състезание с участие на членове на РО София. Състезанието бе част от календара с мероприятия за 2022 г. С решение на РУС бе определен награден фонд и средства за закупуване на продукти /по 15 лв. на участник/.

              Състезанието се проведе в две категории - солени ястия и десерти. В надпреварата взеха участие 14 жени и един мъж. Готварските изделия бяха оценявани от безпристрастно жури в  тричленен състав. За председател на журито бе поканен г-н Пламен Веселинов- председател на фондация „Сърцето на  Йелена“,  г-жа Любка Димитрова- управител на сладкарска къща и Маньо Алексиев – председател на РО София.

Г-н Алексиев откри събитието, а останалите членове на журито  поздравиха кулинарите. Г-н Веселинов  обяви, че ще връчи още една допълнителна награда на спечелилите първо място, а именно ваучер на стойност 180 лв. за вечеря за двама в ресторант „Тенебрис“. Г-жа Димитрова от своя страна бе приготвила предметна награда за най-креативно представилия се участник. Отличена бе Румяна Тодорова Станкова.

Преди началото на състезанието, всички участници получиха състезателен номер по реда на пристигане. Това елиминира субективния фактор при оценяване на ястията. Най-напред журито оцени презентацията на ястията в двете категории, след което премина към дегустация и оценка на самите ястия. След  дебатиране, бяха излъчени следните победители:

Категория СОЛЕНИ ЯСТИЯ:

1-во място Янка Апостолова Дочева

2-ро място Михаил Петров Недков

3-то място Даниела Георгиева Дамянова, която получи и специалната награда за най-добра презентация в категорията

Категория ДЕСЕРТИ:

1-во място Румяна Тодорова Станкова

2-ро място Зоя Димчева Петкова

3-то място Иванка Игнатова Никифорова

Специалната награда в категорията получи Зоя Димчева Петкова.

Председателят на журито и председателят на РО София наградиха класираните участници. Г-жа Румяна Станкова и г-жа Даниела Дамянова дариха своите награди с волеизявление сумата да бъде дарена на крайно нуждаещи се съюзни членове по преценка на ръководството на РО София. Наградените участници споделиха рецептите си с останалите присъстващи. След приключване на състезателната част, всички се почерпиха и забавляваха .