XIV поетичен конкурс "Зрящи сърца" за хора с увредено зрение

Програма "Христо Ботев" на БНР обявява XIV поетичен конкурс "Зрящи сърца" за хора с увредено зрение
Регламент на конкурса
Желаещите да участват трябва:
• да изпратят до 3 свои стихотворения на свободна тема
• срокът за изпращане на стихотворенията е10 май 2023 година
• необходимо е участниците да посочат трите си имена, възраст, точен адрес и телефон за обратна връзка, както и e-mail
• за предпочитане е да се използва електронната поща, но при липса на такава възможност, могат да бъдат изпращани и на адрес:
Българско национално радио
София 1040, бул. Драган Цанков № 4
програма "Христо Ботев" за конкурса "Зрящи сърца"
или на e-mail:
zriashtisartsa@bnr.bg
Награди
Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награди и една специална за млад автор (до 30 години).
Имената на победителите ще бъдат обявени в предаването "Познати и непознати" на 29 май 2023 година, в което ще се излъчат и наградените творби.
Източник:

https://bnr.bg/hristobotev/post/101815793