Социална услуга "Асистентска подкрепа - обява на Столична община

 


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ’’СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”

София 1618 бул. “Цар Борис III” № 207 тел: 02/81 885 13, факс: 02/81 885 23

ОБЯВА

СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

Съгласно чл.15, т„10 от Закона за социалните услуги, социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е специализирана, почасова социална услуга в домашна среда за деца и пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

Потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно чл.93, ал.2 от Закона за социалните услуги могат да бъдат следните целеви групи:

1.    Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.

2.    Деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с ТЕЛК с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се ползва помощ за грижа в домашна среда по друг закон.

Съгласно чл.93, ал.1 от ЗСУ Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

а)    самообслужване;

б)    движение и придвижване;

в)    промяна и поддържане на позицията на тялото;

г)    изпълнение на ежедневните и домакинските дейности;

д)    комуникация.

Общинско предприятие „Социален патронаж“ предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“ за районите „Изгрев“, „Нови Искър“, „Люлин“, „Банкя“ „Илинден“ и „Връбница“. ^

Телефони за контакт:

0882 391 231 - координатор “Асистентска програма“

0884 225 910 - социален работник “Асистентска програма“ 0884 225 603 - социален работник “Асистентска програма“