"ДА БЪДЕШ" - фестивал на изкуствата за хора със специални потребности

"ДА БЪДЕШ"
фестивал на изкуствата за хора със специални потребности
Форум за изява и развитие на творческия потенциал на хора с различни физически или ментални увреждания. Фестивалът има за цел да предостави сцена за изявa,
да насърчава и мотивира развитието на творческите заложби, да даде възможност за създаване на нови приятелства и срещи с хора, които се борят с предизвикателствата
на увреждането.
Във фестивала могат да участват хора и състави, които пеят, свирят, танцуват, рисуват, пишат, занимават се с театър, кино, приложни изкуства и др.
Каним също така специалисти – терапевти, педагози, социални работници, които работят с хора със специални потребности, да вземат участие в кръгла маса,
свързана с обмяна на опит.
Фестивалът ще се проведе на 27 юли на откритата сцена в парк „Св. Троица“, жк “Илинден”
За да се включите, свържете се с нас на тел: 0898662627 или на e-mail:
vladani@abv.bg
 не по-късно от 10 юли 2023 г.
Фестивалът „Да бъдеш“ е инициатива на Музикален център „Art Libitum” в партньорство със Сдружение „Усърдие“ и Столична община, Район „Илинден“.
Източник:

https://www.artlibitumcenter.com/%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%88-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8