Налични технически помощни средства в склада на ЦУ на ССБ към 19.07.2023 г.

В склада на ЦУ на ССБ са доставени помощни технически средства:
1. Сгъваем бастун 120 см.
Цена 09.00 лв.
2. Регулируем опорен бастун
Цена 08.00 лв.
3. Автоматичен апарат за кръвно налягане
Цена 35.00 лв.
4. Апарат за кръвно налягане за китка
Цена 28.00 лв.
5. Говорещ термометър за телесна температура
Цена 28.00 лв.
6. Ръчен часовник (говорещ на български)
Цена 16.00 лв.
7. Будилник (говорещ на руски)
Цена 09.00 лв.
Обявените цени са с 30% отстъпка за членове на Съюза на слепите.