Предложения от Сатиричен театър за месец ноември 2023 г.

При нас постъпиха предложения от Сатиричен театър "Алеко Константинов" за две представления, които ще се играят пред публика през месец ноември 2023 г.Цената на билетите за членове на ССБ и техните придружители е 10 лв.
Желаещите да заявят билети за Сатиричен театър, могат да звънят в работните дни на Жени Клинчева до вторник, 7 ноември включително. на тел.:
02/80 33 542

Следва информация за постановките:
11 ноември (СЪБОТА)
19:30 ч.
Станете, за да легна аз! 16+
Камерна зала „Методи Андонов“

 

15 ноември (СРЯДА)
19:30
В плен на снега
Камерна зала „Методи Андонов“