Първо присъствено заседание на РУС за 2024 г.

Уважаеми членове на РО София,

 

На 09.01.2024 г., от 13:00 ч., в клуба на РО София ще се проведе първото заседание на РУС за 2024 г. при следния дневен ред:

 

 

 

1.  Запознаване със съдържанието и резултата от гласуването по имейл на Протоколи №7 / 04.10.2023 г. ,№8/07.11.2023 г., №9/24.11.2023 г. и №10/01.12.2023

 

г.

 

2.   Обсъждане и приемане на отчети:  

 

-финансов и организационен за четвъртото тримесечие на 2023 г.,

 

- годишен финансов и организационен отчет за 2023 г.

 

3. Обсъждане на бюджет за 2024 г.

 

4. Обсъждане и регламентиране на масажни услуги, които да бъдат предоставени на членове, работещи, доброволци, придружители и при интерес и на външни лица.

 

Определяне на потребителска такса и отчитането й.

 

5. Разни

 

- информация относно график за провеждане на годишните отчетни събрания на териториалните организации и цени и графици за преференциални клиенти в почивните

 

бази на ССБ за 2024 г.

 

 

 

Заседанието ще се излъчва онлайн през платформата Zoom. За тези от вас, които имат желание и възможност да слушат, предоставяме линк към срещата:

 

 

 

Topic: Първо заседание на РуС за 2024 година

 

Time: Jan 9, 2024 01:00 PM Sofia

 

 

 

Join Zoom Meeting

 

https://us02web.zoom.us/j/88430302829?pwd=OUJTTGwvb2laZFpjZ3NvdnZQRGxVUT09