През 2024 г. няма да има промени в цените в мобилната група на ССБ към А1

Уважаеми членове,
Във връзка с индексацията на цените на мобилните оператори, уведомяваме членовете на мобилната група на ССБ към А1, че промяна в цените за 2024 година
няма да има.
За допълнителни въпроси се обръщайте към Ивайло Ковачки на тел. 0898 680 829.