Налични помощно-технически средства в склада на ЦУ на ССБ към 02.07.2024 г.

Публикуваме информация за помощно-технически средства, налични в склада на Централно управление на Съюз на слепите в България:
1. Ръчен говорещ часовник - Цена 12.20 лв.;
2. Ръчен комбиниран часовник (брайлов и говорещ) - Цена 22.00 лв.;
3. Будилник, говорещ на български език - Цена 10.00 лв.;
Будилникът е с нов дизайн. Няма дисплей за показване на часа. Представете си шайба за игра на хокей, която е на две нива. Когато се натисне горното ниво,
се чува часа. Във всяка кутия има инструкции. В случай, че  не можете да се справите с настройките на часовника, можете да потърсите Евгения Клинчева,
която ще ви окаже нужното съдействие.
Забележка: Будилникът не се продава с батерии. Необходимо е след закупуването му да се поставят батерии 3А.
Ръчните часовници са като предишните и някои от вас са запознати с функциите и вида им.
Цените, обявени в съобщението, са с 30% отстъпка за членове на Съюза на слепите.
За заявки можете да се обръщате към Евгения Клинчева в делнични дни на тел.
02 803 35 45