Издателска дейност

Съюзът на слепите в България развива широкообхватна издателска дейност. Тя включва списания на браилов и плоско-печатен шрифт, както и записани в mp3 формат. Тематиката е разнообразна – литература, спорт, социална проблематика и пр. Изданията са насочени към различни групи наши членове – деца, младежи, жени, и т.

Повече информация за издателската дейност на ССБ може да намерите в секцията „Издания”.