Помощни технически средства

Съюзът на слепите в България закупува и извършва продажба на специализирани помощни технически средства за незрящи. В София те могат да бъдат закупени от Централно управление на ССБ на ул. „Найчо Цанов” 172. В РСО София, на ул. „Цар Симеон“ 110, се продават, създаденият през 2012 г. от инж. Андрей Василев бастун, български патент, както и накрайници, подходящи за бастуните, произведени в Габрово и внасяни от чужбина.

Списък с предлаганите към момента от ССБ помощни технически средства е наличен в секцията „Помощни технически средства”.