Призив: Прояви толерантност!

Призив:

Столична Община и „Център за градска мобилност” ЕООД призовават пътниците, ползващи масов градски транспорт, да проявяват по-голяма толерантност към хората с увреждания и да предоставят ползването на маркираните със съответните стикери места с предимство от майки с деца, възрастни и трудноподвижни хора.

Каталожен № 23

Каталожен № 23а

Каталожен № Наименование Място за поставяне в превозното средство23 Двустранен стикер „Седалка за хора с увреждания” В салона. На стъклото над седалките предвидени за инвалиди. 23а Стикер „Седалка за хора с увреждания В салона. На седалките предвидени за инвалиди.

Източник:

http://www.sofiatraffic.bg