Полезни връзки

http://ssb-bg.net/
Съюз на слепите в България

http://www.sofia.bg/
Столична община
 
http://csri.bg/
Център за социална рехабилитация и интеграция Светлина - София
 
http://www.rehcenter.org/
Национален център за рехабилитация на слепи
 
http://www.nllb.bg/
Национално читалище на слепите ”Луи Браил” 1928

http://www.nasgb.org/
Национална асоциация на сляпо-глухите в България

http://www.npksb.com/
Национална потребителна кооперация на слепите

http://www.e4p-bg.com/
Фондация „Очи на четири лапи”

http://udnz.cc.bas.bg/
Училище за деца с нарушено зрение
 
http://jobaccess.bg 
Информационен сайт за хората с увреждания, търсещи работа по проект на в. „Сега”, БАРИС и Британски съвет
 
http://www.vipsport.bg/
Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“
 
http://skuspehsofia.org
Спортен клуб "Успех София"
 
http://piranite.bg
Спортен Клуб за Интеграция "Пираните"
 
http://www.vitoshabg.com/
Спортен клуб за интеграция „Витоша”
 
http://skikrakra.wordpress.com/
Спортен клуб за интеграция „Кракра”
 
http://bezmishka.org/
Официален информационен сайт „Без мишка”
 
http://k-kolev1985.blogspot.com/
Блог на Костадин Колев 

http://sotirof.dir.bg/
Сайт на Ангел Сотиров

http://bezmonitor.com/
Сайт на Виктор Любенов
 
http://horizont-bg.org
Хотел „Хоризонт”
Почивна база на ССБ     
 
http://shipkovo.net/
Хотел „Релакс” Шипково
Рехабилитационна база на ССБ

http://groups.yahoo.com/group/bezmishka/

Пощенски списък за взаимопомощ „Без мишка” – Списък за дискусии, най-вече, на компютърна тематика, интернет, мобилни телефони и други технологии.