Организационна структура и персонален състав на РО София

Организационна структура и персонален състав на РО София
Управителен съвет:
Асен Алтънов (Председател)
Валя Петрова, Даниела Дамянова, Десислава Горанова, Ивайло Вътов,
Надежда Томбушева, Румяна Янева, Соня Захариева, Милена Костадинова,
Недялко Димов, Стоянка Куманова (членове)
1202 София
ул. "Цар Симеон" №110
Тел: 02/ 80 33 542
Моб. тел: 0886 100 156
E-mail: rso_sofia@abv.bg
Контролен съвет:
Членове:
Иван Бакърджиев (Председател)
Ивайло Ковачки, Любомир Василев (членове)
Моб тел: 0899 079 907
E-mail: Iniba18@gmail.com

ТО „Запад“
Управителен съвет:
Стоянка Куманова (Председател)
Владимир Видулов, Тодорка Аврамска, Никифор Карабойчев (членове)
1336 Софи
ж.к. Люлин, бл.32
Сл. тел: 02/ 827 21 77
Моб. Тел: 0898471123
E-mail: Taniakumanova75@abv.bg
Facebook:ТО Запад
Приемно време:
Вторник и четвъртък
10.00-12.00

ТО „Север“
Управителен съвет:
Диана Минчева (Председател)
Валя Петрова, Йордан Младенов, Недялко Димов, Росица Милчева (членове)
1202 София
ул. "Цар Симеон" №110
Сл. Тел: 02 80 33 546
Моб. Тел: 0897858953
E-mail: to_sever@abv.bg
Facebook: ТО Север и приятели

ТО "Юг"
Управителен съвет:
Даниела Дамянова (Председател)
Анета Деспотова, Десислава Горанова, Ерменка Ангелова, Надежда
Томбушева, Таня Колева, Христо Христов (членове)
1202 София
ул. "Цар Симеон" №110
Моб. Тел: 0889 988 944
E-mail: tso_ug@abv.bg

То "Изток"
Управителен съвет:
Милена Костадинова (Председател)
Благовеста Колева, Иван Иванов, Румяна Янева, Христомир Пандов (членове)
1202 София
ул. "Цар Симеон" №110
Сл. Тел: 02/80 33 544
Моб. Тел: 0899543126
e-mail: To.iztok.sofia@gmail.com
Група във Facebook:
ТО „Изток“ и приятели

ТСО Перник
Управителен съвет:
Соня Захариева (Председател)
Мара Найденова, Михаил Михайлов, Росен Седефчев, Румен Трендафилов
(членове)
2300 Перник
ул. "Радомир" №1, вх.В, ет.2, ст.2
Телефон: 076/ 60 25 49
Моб. тел: 0893 42 10 52
E-mail: zaharieva.sonya@gmail.com

ТСО Самоков
Божидар Миланов - председател
2000 Самоков
ул. "Асен Карастоянов" №2
Тел: 0897 455 974
E-mail: Tos-samokov@abv.bg