Организационна структура и персонален състав на РО София

Организационна структура и персонален състав на РО София

 

 

 

Маньо Алексиев – Председател

 

приемно време вторник ,10,00 – 12,00 часа

 

Телефон: 02 80 33 541

 

E-mail: temmida@gmail.com

 

 

 

Технически сътрудник Севдалина Александрова – всеки работен ден 08,30 – 16,30 часа

 

Телефон: 02 80 33 540

 

GSM: 0879 504 620

 

 

 

E-mail: rso_sofia@abv.bg

 

Адрес: 1202 София ул. „Цар Симеон” № 110

 

 

 

 

 

 

 

Членове на Управителния съвет /УС/ на РО София

 

 

 

Хари Хараламбов – Юридически въпроси и права на хора със зрителни увреждания, заместващ председателя.

 

GSM: 0884 243 219

 

E-mail: h.haralambov@gmail.com

 

Адрес: 1202 София ул. „Цар Симеон” № 110

 

 

 

Даниела Дамянова - Връзки с обществеността, електронна база данни, социология, заместващ председателя.

 

GSM: 0889 998 994

 

E-mail: tso_ug@abv.bg

 

Адрес: 1202 София ул. „Цар Симеон” № 110

 

 

 

Красимир Залев – Спорт, социални дейности.

 

GSM: 0897 858 044

 

E-mail: tosofiazapad2025@gmail.com

 

Адрес: 1336 София  ж.к. „Люлин - 3“ бл. 328А до адм. сграда на район „Люлин”

 

 

 

Сергей Голайко – Туризъм, рехабилитация.

 

GSM: 0879 100 052

 

E-mail: sergeygolayko@abv.bg

 

Адрес: 1202 София ул. „Цар Симеон” № 110

 

 

 

Ивайло Ковачки - Мобилни комуникации и компютърни технологии за хора със зрителни увреждания, комуникационна група към А1.

 

GSM: 0898 680 829

 

E-mail: ivo68ro@gmail.com

 

Адрес: 1202 София ул. „Цар Симеон” № 110

 

 

 

Румяна Димитрова – Достъпна среда, култура, фейсбук група и сайт на РО

 

Телефон: 02 80 33 551

 

GSM: 0898 415 798

 

E-mail: ruminna@gmail.com

 

Адрес: 1202 София ул. „Цар Симеон” № 110

 

 

 

Росен Седефчев – Спорт

 

GSM: 0897 825 312

 

E-mail: rosensedefchev6911@gmail.com

 

Адрес: 2300 Перник ул. Радомир 1 вх.В ет.2

 

 

 

Божидар Миланов – Туризъм, рехабилитация

 

Телефон: 0897 455 974
E-mail: tos-samokov@abv.bg

 

Адрес: 2000 Самоков ул. Асен Карастоянов 2

 

 

 

Териториални организации /ТО/ на ССБ към РО София

 

 

 

ТО София – Запад

 

Красимир Залев – Председател

 

приемно време: вторник и четвъртък 10,00 – 12,00 часа

 

GSM:0897 858 044

 

E-mail: tosofiazapad2025@gmail.com

 

Технически сътрудник: Зоя Деспотова

 

GSM: 0885 193 244

 

Адрес: 1336 София  ж.к. „Люлин - 3“ бл. 328А до адм. сграда на район „Люлин”

 

УС на ТО София – Запад

 

Владимир Видулов

 

Галина Ганчева

 

Татяна Несторова

 

Хари Хараламбов

 

 

 

 

 

 

 

ТО София – Изток

 

Милена Костадинова – Председател

 

приемно време: понеделник 10,00 - 16,00 часа

 

Телефон: 02 80 33 544

 

GSM: 0899 543 126

 

E-mail: to.iztok.sofia@gmail.com

 

Технически сътрудник: Марияна Василева – всеки работен ден 08,30 – 16,00 часа

 

Телефон: 02 80 33 545

 

 

Адрес: 1202 София ул. Цар Симеон  110

 

УС на ТО София – Изток

 

Иван Иванов

 

Румяна Димитрова

 

Христина Иванова

 

Христомир Пандов

 

 

 

 

 

ТО София - Север

 

Диана Минчева – Председател

 

приемно време: четвъртък 10,00 - 16,00 часа

 

Телефон: 02 80 33 546

 

GSM: 0897 858 953

 

E-mail: to_sever@abv.bg

 

Технически сътрудник: Пламен Ганев - всеки работен ден 08,30 – 16,00 часа

 

Телефон: 02 80 33 543

 

 

 

Адрес: 1202 София ул. Цар Симеон  110

 

УС на ТО София – Север

 

Ивайло Ковачки

 

Моника Методиева

 

Росица Милчева

 

Сергей Голайко

 

 

 

 

 

ТО София – Юг

 

Даниела Дамянова – Председател

 

приемно време: сряда 10,00 - 16,00 часа

 

Телефон: 02 80 33 542

 

GSM: 0889 998 994

 

E-mail:tso_ug@abv.bg

 

Технически сътрудник: Марияна Василева – всеки работен ден 08,00 – 16,00 часа

 

Телефон: 02 80 33 545

 

 

Адрес: 1202 София ул. Цар Симеон 110

 

УС на ТО София – Юг

 

Георги Вакъфчиев

 

Десислава Горанова

 

Димитрина Петрова

 

Ерменка Ангелова

 

 

 

 

 

ТО Перник

 

Соня Захариева – Председател

 

приемно време: понеделник и сряда 10,00 – 13,00 часа.

 

Телефон: 076 60 25 49
GSM: 0889 037 347

 

E-mail:to.pernik.ssb@gmail.com

 

Технически сътрудник Росен Седефчев

 

GSM: 0897 825 312

 

Адрес: 2300 Перник ул. Радомир 1 вх. В ет. 2

 

УС на ТО Перник
Росен Седефчев
Михаил Михайлов
Румен Трендафилов
Людмила Ненкова

  

ТО Самоков

 

Божидар Миланов – Председател

 

приемно време: понеделник 10,00 - 15,00 часа

 

GSM: 0897 455 974
E-mail:
tos-samokov@abv.bg

 

Технически сътрудник Лиляна Анева

 

 GSM: 0888 991 552

 

Адрес: 2000 Самоков ул. Асен Карастоянов 2

 

УС на ТО Самоков

 

Ваня Станкова

 

Николай Шуманов