Разпределяне на помощи и дарения

В РСО София се извършва разпределянето на следните помощи:

-         Помощи за придружител по Чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

-         Помощи за четец за студенти;

-         Еднократни помощи за отделни членове при възникнала нужда (разпределят се след решение на управителните съвети на териториалните организации);

-         Помощи под формата на хранителни продукти, закупени по преценка на председателите на териториалните организации;

-         Помощи, под формата на хранителни продукти,  за крайно нуждаещи се включени в Хранителната банка към РСО София;

-         Дарения на физически и юридически лица, за организацията или отделни членове, под формата на продукти, финансови средства, компютърни конфигурации и др.

В РСО София получаваме различни дарения, които разпределяме сред нашите членове. Те могат да са под формата на финансови средства,хранителни продукти, компютърни конфигурации и др. В зависимост от волята на дарителя и потребностите на незрящите. Приемаме дарения за цялата организация, но често посредничим на благодетели, подпомагащи отделни незрящи хора.

Ако желаете да направите дарение може да ни пишете на e-mail:inforsosofia@gmail.com или да се свържете с нас на тел: 02/ 80 33540.

Лице за контакт: Рени Стоянова

Хранителна банка към Рсо София

„Хранителните банки обикновено са неправителствени организации . Тяхната мисия е да предоставят ресурси на хората в нужда, които са хронично гладни или временно нямат средства да се хранят пълноценно.

Хранителните банки набират, получават, инвентаризират, складират и раздават дарени хранителни продукти в срок на годност в съответствие със стандартите за контрол и безопасност на храните и предоставят даренията чрез мрежа от партньорски организации на различни групи нуждаещите се в една странa.

Функционално, хранителните банки са част от хранителната индустрия с тази разлика, че оперират с храни без да реализират печалба от дейността. Те имат дуалистични отношения с бизнеса – от една страна осъществяват филантропските му нужди, а от друга – му партнират, за да намира решения за количествата нереализирана на пазара храна.

Дарените продукти имат добри хранителни качества и отговарят на всички стандарти за безопасност на храните, утвърдени в съответната държава. Най-често те са загубили своята пазарна стойност, тъй като имат недобър търговски вид, имало е свръх производство или невъзможност за реализация на вече произведени сезонни продукти и др.

Хранителните банки са икономически ефективен модел за хранително подпомагане.

Те работят с големи обеми храни, дългосрочно, ежедневно и ползват всички възможни ресурси без или с минимално заплащане. Освен храната, като основен ресурс, те ползват дарени складово пространство, транспортни услуги, доброволен труд, консултации и други, необходими за тяхната оперативна дейност ресурси, които са предоставени за нуждите на хранителна банка. За да се постигне тази ефективност, е необходимо да се създадат благоприятни условия за стимулиране на даряването на храни, услуги и труд – основни ресурси за хранителните банки.

Хранителните банки в САЩ, например, за всеки дарен долар, набират и предоставят храна на стойност 9 долара, която осигурява поне 3 хранения на човек.”(www.bgfoodbank.org)

  Хранителна банка към РСО София е част от мрежата, създадена от фондация „Българска хранителна банка”. Услугата обхваща 200 човека, членове на РСО София. Продуктите се съхраняват в склад, предоставен от      "Успех Филтър ССБ", намиращ се на бул. Европа 138.

 

Повече информация за типа помощи, разпределяни чрез РСО София и начина наполучаването им можете да намерите в секция „Помощи и дарения”.