Повечето съвременни технически средства за хора с увредено зрение не са достъпни за българите

в. Дума
15.Октомври 2012, брой 239

Около 90% от незрящите хора са без работа, включително и тези в работоспособна възраст, съобщи вчера Йордан Младенов от Центъра за социална и рехабилитационна интеграция за хората със зрителни увреждания. Информацията бе изнесена по повод днешния 15 октомври, обявен за ден на незрящите хора и известен като Деня на белия бастун. По данни на Съюза на слепите броят на заетите намалява с всяка изминала година, а работещите незрящи в специализирани предприятия за хора с увреждания са под 100. Слепите у нас са около 20 000 души.По повод деня на незрящите хора в Борисовата градина в София се организира изложение на пособия и уреди, които са в помощ на незрящите хора. Целта ни е да повдигнем въпроса и за това, че много технически средства все още не са достъпни, а би трябвало да бъдат, заяви още Младенов. Той разказа, че на изложението ще бъдат показани говореща кухненска везна, уред за говорещи етикети, говорещ кухненски таймер. Всички те се внасят от чужбина и цената им е много висока. Не е уреден нито въпросът за вноса на тези технически помощни средства, нито за фонд за подпомагане, който да покрива част от цената им или поне да бъдат освободени от ДДС, каза още Младенов.