Сделка или не – 2 лева за 20 услуги. Но какви са те?

  Струва си да засегнем въпроса по какъв начин информацията за услугите, които предлага организацията, в която работим достига до нейните членове/потребители. Когато става дума за малка организация, няколко десетки ползватели,  и ограничен пакет от услуги нещата са сравнително прости. Не е така обаче, когато говорим за НПО с национален обхват. Нека се обосновем, изброявайки поне част от тези, чийто ангажимент е на Съюза на слепите:

 

 

-          Разпределяне на помощи за придружител по Чл. 52

-          Предоставяне на жилища под наем

-          Дарения под формата на храна и др.

-          Туристическа дейност – поддръжка на бази за рехабилитация и почивка

-          Издателска дейност – разпространяване на периодични издания и книги в специализирани формати

-          Поддръжка на клубни пространства – за свободно време, репетиции, тренировки

-          Организиране на спортни събития и такива в областта на културата

-          Продажба на помощно-технически средства

-          Съвместно с други институции, поддръжка на рехабилитационни центрове

  Ясно е, че всяка една от тези дейности и услуги си има своите ползватели и те, в никакъв случай, не са едни и същи. Може да има членове, чийто единствен досег със ССБ е ползването на почивните станции. Да не говорим, че в различните градове нещата са различни. Ако в София, поради наличието на повече театри ползваме преференциални цени за билети в Стара Загора може да има отстъпки за посещаване на опера или за друго, специфична за региона услуга.

  У нас има между 16 и 18 хил. незрящи. Тоест можем да маркираме контингента, обект на различните услуги като нито много голям, нито много малък. Дали събирането на информацията за всичко полезно, осъществявано от нашите организации, било по проект или като нещо регулярно е  изпълнимо като задача? Очевидно отговорът е не, щом до момента ставаме свидетели единствено на плахи и непоследователни опити в това отношение. Справка, сайтът без мишка преди няколко години публикува списък с всички места, където незрящите могат да се образоват в областта на компютрите. Това е един от най-ярките позитивни примери, броящи се на пръстите на едната ръка.

  Нашите възможности на коментатори се свеждат до това да подаваме сламки и да представяме чуждия опит. Което и ще сторим в следващите редове.  Изрично е да подчертаваме, че  целта виртуалните и невиртуалните ресурси, тема на настоящия текст, е да са  от помощ както на незрящите, така и на  техните близки, приятели, познати, асистенти и колеги. По-долу ще се концентрираме върху три, в същността си идентични, но по отношение начина на поднасяне на информацията – доста различни проекта.

 

 

 

Наръчник за ресурсите и услуги за незрящи или хора с увредено зрение.

 

Наръчникът за ресурсите и услуги за незрящи или хора с увредено зрение /handbook of resources and services for persons who are blind or visually impaired/е създаден през 2015 г. от Калифорнийския департамент за социални услуги и е дълъг над 220 печатни страници. Започва се от често задавани въпроси, преминава се през услугите, които се предлагат за незрящи, през програми за финансова помощ, медицинска помощ, мобилност, възстановяващи процедури, помощни технологии, организации, услуги предлагани от официалните власти, услуги на четци и др.

Коментират се: Има ли връзка между възрастта и загубата на зрение? Дали понятието „незрящ” е равносилно на „човек с нулево зрение”? Какво означава „legally blind”? Кои са причините за загуба на зрението? Колко от незрящите четат Брайл? И др.

Представени са подробните контакти на местни организации, които биха ви били в услуга, както и кратко описание на повечето от важните за вас предложения в областта на обслужването и подкрепянето на незрящи.

Друг важен дял е списъка с организации осигуряващи финансова и  медицинска помощ. От наръчника разбираме, че няма единна централизирана система за финансова помощ и ако разчитате само на една, има вероятност да останете без пари. От една страна при определени случаи се изисква да сте редовен данъкоплатец, за да получите помощи, от друга ви се предлагат данъчни облекчения, безплатни пощенски услуги, а също и отстъпки за транспорт и посещения на определени места.
На незрящите и хора с нисък доход се предоставя безплатна медицинска помощ. Много неправителствени организации също са на разположение.

При интерес от ваша страна може да намерите наръчника онлайн.

 

The blind reader’s page

Страницата на незрящия читател /The blind reader’s page/ е сайт  служещ като източник и каталог събиращ в себе си сайтове предлагащи брайлови и електронни текстове, звукозаписи и много други ресурси. Тук може да откриете информация за  вашето здравословно състояние. Сайтът е и от полза за болните от дислексия.

Предлага се достъп до:адаптирани компютри и технологии, статистики, организации, занимателни дейности за деца и техните родители, игри,  помощно-технически средства, както и линкове свързани с правата ви като работник в САЩ.

Страницата може да посетите от тук: http://blindreaders.info/

   Нейната поддръжка е била осъществявана между 1997 и 2010 г.

 

Търсачка на  Американската фондация за незрящи

 

Последното наше предложение е това на Американската фондация за незрящи. Американската фондация за незрящи/AFB/ е създала търсачка имаща за цел да удовлетвори любопитството и нуждите от онлайн ресурси за хората с увредено зрение.

Важно е да се отбележи, че достъпът до търсачката е изключително лесен и само с няколко кликвания ще откриете всичко нужно за вас като незрящ. Има три полета: категория, щат и провинция, както и име на организацията. Ако знаете името на търсената от вас организация всичко е лесно, но ако това не е така АФН са се погрижили за вас. Избирайки търсената от вас услуга и вашата локация получавате достъп до всички местни съюзи, организации, фирми, институции, които биха ви свършили работа. Категориите които се предлагат са: брайл, аудио и принт, обучение от разстояние, кучета водачи, юридически услуги, библиотеки, лични асистенти, здравеопазване и много други.

Търсачката е достъпна на този адрес: http://www.afb.org/directory

 

 

  Какво е необходимо, за да може такова нещо да се случи и у нас? На първо място някой да реши, че то е полезно и да успее да убеди един или няколко отговорни фактора в това. На второ – влагане на първоначална сума – за изготвяне на концепция, уеб страница, първоначално въвеждане на информация и т. н. И разбира се, за обезпечаване на по-нататъшна поддръжка. Последното се изразява в своевременна реакция, в случай на поява на нова услуга, защитен проект, промяна в законодателството и последици произтичащи от тях(напр. премахване на преференциите за синя зона). Този ангажимент би следвало да бъде приоритет на човека,  ангажиран с информационното обезпечаване – журналист, PR r или друг, притежаващ уменията да го извършва. 

  Един хипотетичен пример. Ние работим в организация за незрящи, чийто офис е в Монтана. При нас идва член на Съюза, желаещ да ползва Библията на брайл и в аудиовариант. Достатъчно е да изберем опцията книги и от там да препишем или принтираме адреса и телефоните на съответните институции – в случая Национално читалище на слепите, Християнски център „Благодат”, Фонобиблиотека на ССБ, а не тепърва да  въвеждаме в google „библия за слепи” или да търсим по страниците им контактите на тези институции. Нашата задача е да предоставим максимално бързо и качествено всяка една предлагана услуга, включително информиране. На първо място за работата на нашата структура и по възможност за всички преференции, от които могат да се възползват хората със зрителни проблеми. Така ще им спестим време, пари или ще ги насочим към  опция за спорт или друг начин за самоизява и реализация.

 

 

Александър Велков, Добрин Добрев