Смятате ли, че ССБ трябва да приема за свои членове хора с увреждане на зрението между 50 и 70 процента? 19 Юни 2018
Участвали ли сте някога в протест? 30 Май 2018
Пазарували ли сте онлайн? 04 Април 2018
Как бихте определили отношението към Вас на хората, които срещате на улицата? 02 Март 2018
Практикувате ли някакъв вид спорт в свободното си време? 01 Декември 2017
Имали ли сте проблеми при придвижването с висящи/стърчащи клони? 04 Октомври 2017
Ще успеят ли телефоните тип „touch screen” да изместят напълно тези с бутони сред незрящите? 15 Август 2017
Имали ли сте проблеми при обслужването в банка заради зрителното си увреждане? 30 Май 2017
Как се справяте с придвижването при тежки зимни условия? 23 Март 2017
Какви, според Вас, биха били най-подходящите условия за Комуникационната група на ССБ за следващия период? 12 Януари 2017